Stichting Bibberblues Eersel

Stichting Bibberblues is gevestigd in Eersel en organiseert daar allerlei activiteiten om de bluesmuziek te promoten. Uitgangspunt daarbij is de juiste combinatie van kwaliteit en gezelligheid. Bijzondere aandacht is er voor lokale en regionale initiatieven.

De naam “Bibberblues” refereert enerzijds aan het kippenvel dat echte bluesmuziek te weeg kan brengen en anderzijds aan de buitentemperatuur tijdens het kroegenfestival in december.

Hoewel de stichting in 1992 officieel is opgericht, stammen de eerste bibberblues-activiteiten al uit 1988. In november van dat jaar werd onder de vlag van MUZST (regionaal centrum voor popmuziek) een mini-bluesfestival georganiseerd. Plaats van handeling: de Höllekes in Steensel met o.a. een optreden van Magic Frankie. Het jaar daarop werden de activiteiten al verplaatst naar Eersel (café-zaal de Lierhof).

Van 1 naar vele locaties

Toen ook andere kroegen in Eersel belangstelling toonden voor de bibberblues-activiteiten, werd het idee van een kroegenfestival geboren. Dit werd een groot succes en Eersel was in ene een traditie rijker. Nog steeds is het kroegenfestival in het weekend voor kerstmis de activiteit waarmee de stichting de meeste bekendheid geniet. Eersel weet niet beter dan dat het in dat weekend moet bibberen.

In de loop der jaren heeft de stichting geprobeerd andere activiteiten aan haar programma toe te voegen. Zoals: bluesconcerten in de Lierhof, Terrassenblues, Zomeravondblues, Blues- en soulfeesten in de Muzenval, Foyerconcerten in de Muzenval, Saturday Night Blues, Lazy Sunday Blue

s en Listen te the Heart of Saturday Night. Om diverse redenen bleken dit geen blijvertjes te zijn.

Al met al hebben in de afgelopen jaren veel nationale en internationale bluesartiesten met succes opgetreden in Eersel. Zie voor alle namen: het historisch overzicht.

Bibberblues heeft altijd de samenwerking met anderen gezocht. In eerste instantie de Eerselse horeca, Muzenval, Protestante Kerk en het laatste jaar ook de Bibliotheek. We zijn trots op de goede sfeer en samenwerking die in de loop der jaren is gegroeid.

 

Music on Payday

Een samenwerking met enkele Eerselse ondernemers en de Eerselse horecavereniging heeft sinds 2004 geleid tot een nieuwe activiteit in de zomer op de markt van Eersel. Music on Payday werd door Eersel omarmd en velen genoten van o.a. de soul van Mark B and his Counterweight en de bluesrock van de Julian Sas Band. Intussen speelden daar o.a. ook: Barrelhouse, Blues Lee, Sharrie Williams, Travelin’ man, Superfloor, The Souldiers, Zydeco Fever. Payday is een nieuw begrip geworden in Eersel.

Backyard Classics

In 2009 op de laatste zondag van augustus zijn we gestart met Backyard Classics. Een festival in de schitterende boomgaard van museum De Zaligheden waar lokale en regionale bands belangeloos optreden zodat de stichting wat geld kan verdienen. Het laat zich aanzien dat dit festival nog wel even blijft bestaan. Publiek en muzikanten zijn erg enthousiast en de Bibberblues is in staat nog betere artiesten naar Eersel te halen.